ผลงาน นักศึกษาประติมากรรมไทยคว้ารางวัลการจัดการประกวดศิลปะปูนปั้นครั้งที่ 15

ผลงานนักศึกษาสาขาวิชาประติมากรรมไทยที่ได้รับรางวัล

ในโครงการ การจัดการประกวดศิลปะปูนปั้นครั้งที่ 15

ในวันอาทิตย์ที่ 26  เมษายน 2558

2 4 12
.6 8 10

อ่านต่อ

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ รอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ รอบเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม  จำนวน  ๑๕  คน

สาขาวิชาเครื่องปั้นดินเผา จำนวน 5 คน

สาขาวิชาประติมากรรม จำนวน 2 คน

สมัครด้วยตนเอง ที่วิทยาลัยเพาะช่าง

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ เมษายน ถึง วันศุกร์ ที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 :arrow: สอบสัมภาษณ์ 
         วันจันทร์ ที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

 :arrow: ประกาศผลสอบสัมภาษณ์

            วันอังคารที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

 ……:arrow: รายงานตัวพร้อมขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

               วันจันทร์ ที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

ฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล วิทยาลัยเพาะช่าง

โทรศัพท์  ๐ ๒๖๒๓ ๘๗๙๐ ถึง ๕ ต่อ ๖๑๐๒, ๖๑๐๘, ๖๑๑๐

การประกวดศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทยครั้งที่ 15

17
…….วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมกับ บริษัททีพีไอ โพลีน จำกัด มหาชน กรมศิลปากร และสมาคมประติมากรไทย จัดการประกวดศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทยครั้งที่ 15 ประจำปี 2558 การแข่งขันรวมทั้งสิ้น 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 22-26 เมษายน 2558 เวลา 8.00-18.00น. ณ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

…….เพื่อมุ่งหวังให้งานศิลปะปูนปั้นเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของประเทศไทย และมีผู้สืบสานงานช่างฝีมือแขนงนี้ต่อไป ทางคณะกรรมการประกวดเปิดเผยถึงแนวคิดในการเลือกหัวข้อการประกวดปีนี้ว่า ประเด็นหลักของทุกข้อจะแสดงให้เห็นถึง การทบทวนรากเหง้าแห่งความเป็นไทยในหลายๆด้าน เพื่อกระตุ้นให้คนไทยกลับมามองว่าเราคือใคร และเห็นถึงความสำคัญในสิ่งที่เรามี แม้จะมีความแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น แต่เราก็รวมใจเป็นหนึ่งในความเป็นไทยร่วมกัน อา่นต่อ

1 2 3 12