ข่าวประชาสัมพันธ์

ART MARKET 4th ” Thinking freedom art “

🌏Poh – Chang academy of art presents🌏 🌏ART MARKET 4th ” Thinking freedom art “🌏 20 – 21 ธันวาคม นี้ ที่ โรงเรียนเพาะช่าง โรงเรียนศิลปะแห่งแรกของประเทศไทย เริ่ม 15:00 น สามารถเข

ข่าววิทยาลัยเพาะช่าง

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ผศ.จุฬาลักษณ์ ไพบูลย์ฟุ้งเฟื่อง รองอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาวิทยาลัยเพาะช่าง ประจำปีการศึกษา 2561 ภายในงานประกอบไปด

วิจิตรศิลป์

ขอแสดงความยินดี กับ นายชาญณรงค์ แดงประคำ ได้รับรางวัล ดีเด่น-purchasing1 เพลินศิลป์ถิ่นนาวี

ขอแสดงความยินดี กับ นายชาญณรงค์ แดงประคำ สาขาวิชาจิตรกรรม ปีที่ 4 วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่ราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้รัรางวัล ดีเด่น-purchasing1 เพลินศิลป์ถิ่นนาวี

ออกแบบ

การประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 14

ขแสดงความยินดีกับ “ทีม ข้าวปั้น” สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ศรีสุดา สงเคราะห์ สมาชิกในทีม -น.ส.สืบสาน วัฒนะโชต์ -น.ส.ฐิติภา เ

ศิลปะประจำชาติ

สาขาประติมากรรมไทย เปิดรับสมัครรอบโควต้า

รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS รอบที่ 1 โดยการเสนอแฟ้มสะสมผลงาน (Portforio) สำหรับคุณวุฒิ ม.6/ปวช./ปวส. ประจำปีการศึกษา 2562 กำหนดการดังนี้ – สมัครผ่านระบบ internet on – li