NEW

ข่าววิทยาลัยเพาะช่าง

การแข่งขันโฟล์คซอง

ข่าววิทยาลัยเพาะช่าง

ประชาสัมพันธ์ นศ ปี 3 และ ปี 4 ที่จะเข้าสอบ RMUTR Exit Exam

ข่าววิทยาลัยเพาะช่าง

วิทยาลัยเพาะช่าง ขอแสดงความยินดีกับ นศ รับประทานรางวัลชนะเลิศ จากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

ข่าววิทยาลัยเพาะช่าง

วิทยาลัยเพาะช่าง ขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงมุทิตาจิต

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครื่องปั้นดินเผา

ภาควิชาออกแบบ

ขอแสดงความยินดีกับ จันทกานติ์ ปานเมฆ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ภาควิชาออกแบบ Art Chanthakarn

ข่าวประชาสัมพันธ์

มทร. รัตนโกสินทร์ รับสมัครอาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครื่องปั้นดินเผา

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครื่องปั้นดินเผา … อ่านต่อ เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) … อ่า

ข่าววิทยาลัยเพาะช่าง

การแข่งขันโฟล์คซอง

การแข่งขันโฟล์คซอง ประกาศผลการแข่งขันโฟล์คซอง วันที่ 18 กันยายน 2561 การเเข่งวันนี้มี 10 วงด้วยกัน เนื่องจากคณะกรรมการใจดีอยากเพิ่มจำนวนการคัดเลือก คณะกรรมการจะคัดเลือกเพียง 5 วงเท่านั้น!! จาก 3 วงที่

วิจิตรศิลป์

ศิลปะในศตวรรษที่ 21.

https://drive.google.com/open… เนื้อหาบทบรรยายทางวิชาการ “คุณนที อุตฤทธิ์ “ เรื่อง ศิลปะในศตวรรษที่ 21 ตามแนวทางการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 ได้ถูกถอดความจากไฟล์เสียงก

ออกแบบ

ขอแสดงความยินดีกับ จันทกานติ์ ปานเมฆ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ภาควิชาออกแบบ Art Chanthakarn

ขอแสดงความยินดีกับ จันทกานติ์ ปานเมฆ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ภาควิชาออกแบบ Art Chanthakarn จาก poh chang academy of arts ได้เข้าร่วมแพลตฟอร์มปูซาน, การเรียนรู้และการริเริ่มเครือข่ายที่จัดโดยเทศกาลภาพ

ศิลปะประจำชาติและหัตถกรรม

กิจกรรมวันวิชาการ “ มหัศจรรย์พันลึก”

สาขาวิชาหัตถศิลป์ ภาควิชาศิลปะประจำชาติ วิทยาลัยเพาะช่าง มาให้ความรู้เรื่องหัวโขนของไทย เเละการทำหัวโขนให้กับ น้องๆโรงเรียนอัสสัมชัญ ในกิจกรรมวันวิชาการ “ มหัศจรรย์พันลึก” มีวิทยากร เป็นครูในสาขาวิชา

“ราชมงคล สรรเสริญ”