ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  icon_16  (10/10/2018)
➡ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครื่องปั้นดินเผา … อ่านต่อ   
➡  ข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ … อ่านต่อ
➡  เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ 
➡  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ … อ่านต่อ 

______________________________________________

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  (20/09/2018)
➡  ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย … อ่านต่อ 
➡  รายละเอียดประกอบการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย … อ่านต่อ 
➡  เอกสารประกวดราคาจ้างโดยการจ้างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ   
➡  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง … อ่านต่อ 

______________________________________________

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  (20/09/2018)
➡  ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ … อ่านต่อ
➡  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง อ่านต่อ 
➡  เอกสารประกวดราคาจ้างโดยการจ้างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ 
➡  รายละเอียดประกอบการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อ่านต่อ 

________________________________________________

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์    (17/09/2018)
➡ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครื่องปั้นดินเผา … อ่านต่อ
➡ เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) … อ่านต่อ
➡ ข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ … อ่านต่อ
➡ ร่างขอบเขตของงาน การจัดซื้อครุภัณฑ์ … อ่านต่อ
  

________________________________________________

ร่างรายการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ วิทยาลัยเพาะช่าง จำนวน 1 งาน (10/09/2018)
➡ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง … อ่านต่อ 
➡ เอกสารประกวดราคาจ้างโดยการจ้างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) … อ่านต่อ 
➡ ร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ … อ่านต่อ 
➡ รายละเอียดประกอบการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด … อ่านต่อ

________________________________________________

ร่างรายการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (10/09/2018)
➡ รายละเอียดประกอบการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย … อ่านต่อ 
➡ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง … อ่านต่อ 
➡ เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) … อ่านต่อ
➡ ร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย …อ่านต่อ 

________________________________________________

ร่างรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการเครื่องปั้นดินเผา (05/09/2018)
ข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการเครื่องปั้นดินเผา … อ่านต่อ  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง … อ่านต่อ 
ร่างขอบเขตของงาน การจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครื่องปั้นดินเผา … อ่านต่อ 

________________________________________________

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
➡  เรื่อง รับสมัครผู้จำหน่ายกาแฟสดและเบเกอรี่ ภายในวิทยาลัยเพาะช่าง … อ่านต่อ 

________________________________________________

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
➡  เรื่อง การรับสมัครผู้จำหน่วยอาหารและเครื่องดื่มภายในโรงอาหาร วิทยาลัยเพาะช่าง … อ่านต่อ (01/08/2018)
➡  เรื่อง การรับสมัครผู้จำหน่วยเครื่องเขียนและร้านบริการถ่ายเอกสารภายในโรงอาหาร วิทยาลัยเพาะช่าง … อ่านต่อ (01/08/2018)

________________________________________________

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
➡  เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และใช้การไม่ได้ … อ่านต่อ (6/06/2018)

________________________________________________

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 ➡   เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ อ่านต่อ 
 ➡   เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ    
 ➡   ร่างของเขตงาน (TOR : Term of Reference) อ่านต่อ   
 ➡   ข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ อ่านต่อ 
 ➡   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)อ่านต่อ   

_________________________________________________

 

Facebook Comments