เปิดรับสมัครนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘

เปิดรับสมัครนายกสโมสรนักศึกษา
วิทยาลัยเพาะช่าง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ผู้สนใจติดต่อสอบถามการสมัครได้ที่  
อาจารย์ประวิตร โหรา ณ ตึกจุฑาธุช ชั้น ๗ 
ตั้งแต่ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ เวลาราชการ

กำหนดการรายงานตัว และสถานที่รายงานตัว วิทยาลัยเพาะช่าง

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558

- ภาคปกติ (รอบเพิ่มเติม)
- ภาคสมทบ

กำหนดการรายงานตัวและสถานที่รายงานตัววิทยาลัยเพาะช่าง (ภาคปกติ / ภาคสมทบ รอบรับตรง)

ประจำปีการศึกษา 2558 วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาคปกติ/ภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบรับตรง)
      – ภาคปกติ
      – ภาคสมทบ
      – กำหนดการรายงานตัว
      – ขั้นตอนการลงทะเบียนนักศึกษา
      – แบบฟอร์มตรวจหลักฐานการรายงานตัว

      – แบบฟอร์มบันทึกประวัติรายงานตัว
      – แบบฟอร์มชำระเงินค่ากิจกรรมและอุปกรณ์การเรียน

โครงการกิจกรรมจิตสาะรณะ “ศิลปะสอนน้อง”ระว่างวันที่ 16 – 18 มีนาคม 2558 ณ โรงเรียนวัดท่าด่าน

16-1  16-2

ภาพกิจกรรมจิตสาะรณะ “ศิลปะสอนน้อง” ณ โรงเรียนวัดท่าด่าน  …อ่านต่อ

1 2 3 8