วิทยาลัยเพาะช่าง ทีมชนะเลิศผลรวมยอดวิว คอมเมนต์และแชร์มากที่สุดบน Youtube

26-1

        กลุ่มบริษัททรู นำโดย ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกลุ่มด้านสื่อสารองค์กร ประชาสัมพันธ์การตลาด และกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม,คุณธีรศักดิ์ อรุณเริ่มวัฒนะ ผู้อำนวยการกลุ่มด้านสื่อสารเพื่อสร้างแบรนด์และบริหารสื่อโฆษณา พร้อมด้วยคุณปารเมศร์ รัชไชยบุญ ประธานกิตติมศักดิ์สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย มอบทุนการศึกษาจากทรูมูฟ เอช จำนวน 100,000 บาท ให้แก่ทีมสุกัญจน์พุทธ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตน์โกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง ทีมชนะเลิศผลรวมยอดวิว คอมเมนต์และแชร์มากที่สุดบน Youtube จากโครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี True Young Producer Award 2014 ในหัวข้อ “การให้…คือการสื่อสารที่ดีที่สุด”ซึ่งทีมทีมสุกัญจน์พุทธประกอบด้วย น.ส.กัญจน์ชนก กุลชัยพานิช น.ส.พุทธรักษา เกตุหอม น.ส. สุรีวัลย์ เฮ็งวิทยา และ ผศ.ศรีสุดา สงเคราะห์ อาจารย์ที่ปรึกษา โดยพิธีมอบทุนการศึกษา จัดขึ้น ณ ชั้น 19 อาคารทรู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา

— รู้สึกมีความสุขที่ True Visions Public Co.,Ltdhttps://www.facebook.com/photo.php?fbid=1111938572160486&set=a.316287715058913.73669.100000330622144&type=1

นักศึกษาเพาะช่าง สร้างสรรค์งาน Untitled “ศิลปะสัมผัสเอง”

1 3 4

สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ วิทยาลัยเพาะช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่เรียนวิชาการจัดนิทรรศการและวิชาการถ่ายภาพโดยอิสระ ได้บูรณาการการเรียนการสอนเพื่อฝึกปฏิบัติจริง จนเกิดเป็นโครงการนิทรรศการภาพถ่าย  “Twenty – six  Gallery” ตอน “Untitled” ศิลปะสัมผัสเอง ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-10 พฤษภาคม 2558  โดยมีผู้สอนและคณาจารย์ในสาขาฯ ให้คำปรึกษาการจัดงาน  และได้รับเกียรติจาก รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นผู้กล่าวโอวาทแก่นักศึกษา ร่วมด้วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผน เป็นผู้มอบกระเช้าขอบคุณประธานเปิดงาน คุณตุลย์ หิรัญญลาวัลย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพจากสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ซึ่งงานดังกล่าวประสบความสำเร็จมีผู้ให้ความสนใจร่วมชมงานเป็นจำนวนมาก ….อ่านต่อ

ข่าวโดย อาจารย์นันณัฐฐ์  จีรภัทร์วรากุล

ภาพโดย  นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ของสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ภาควิชาศิลปะประจำชาติ
      และศิลปหัตถกรรม ภาควิชาออกแบบ ภาควิชาวิจิตร์ศิลป์…อ่านต่อ

เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์…อ่านต่อ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

รื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ …อ่านต่อ

ตารางเรียนโครงการสอนปรับพื้นฐาน วิทยาลัยเพาะช่าง สำหรับนักศึกษา ประจำปี 2558

 :arrow:   ตารางเรียนโครงการสอนปรับพื้นฐาน (วาดเส้น) วิทยาลัยเพาะช่าง (ช่วงที่ 1,2)
….. สำหรับนักศึกษา ประจำปี2558 
และนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านและยังไม่ได้เรียน (ปี 2557)

:arrow: ตารางเรียนปรับพื้นฐาน วิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2558

:arrow: รายชื่อเรียนปรับพื้นฐานวิชาวาดเส้น

         :arrow: กลุ่ม 1 สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์                :arrow: กลุ่ม 2 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์

         :arrow: กลุ่ม 3 สาขาวิชาออกแบบภายใน                      :arrow: กลุ่ม 4 สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ

         :arrow: กลุ่ม 5 สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม                        :arrow: กลุ่ม 6 สาขาวิชาเครื่องปั้นดินเผา

         :arrow: กลุ่ม 7 สาขาวิชาเครื่องโลหะรูปพรรณฯ          :arrow: กลุ่ม 8 สาขาวิชาจิตรกรรม

         :arrow: กลุ่ม 9 สาขาวิชาประติมากรรม                          :arrow: กลุ่ม 10 สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ 

         :arrow: กลุ่ม 11 สาขาวิชาจิตรกรรมไทย                       :arrow: กลุ่ม 12 สาขาวิชาประติมากรรมไทย 

         :arrow: กลุ่ม 13 สาขาวิชาหัตถศิลป์

:arrow: รายชื่อเรียนปรับพื้นฐำนวิชาภาษาอังกฤษ

          :arrow: กลุ่ม 1 สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์              :arrow: กลุ่ม 2 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์

          :arrow: กลุ่ม 3 สาขาวิชาออกแบบภายใน                   :arrow: กลุ่ม 4 สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ

          :arrow: กลุ่ม 5 สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม                     :arrow: กลุ่ม 6 สาขาวิชาเครื่องปั้นดินเผา

          :arrow: กลุ่ม 7 สาขาวิชาเครื่องโลหะรูปพรรณฯ        :arrow: กลุ่ม 8 สาขาวิชาจิตรกรรม

          :arrow: กลุ่ม 9 สาขาวิชาประติมากรรม                       :arrow: กลุ่ม 10 สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์

          :arrow: กลุ่ม 11 สาขาวิชาจิตรกรรมไทย                     :arrow: กลุ่ม 12 สาขาวิชาประติมากรรมไทย

          :arrow: กลุ่ม 13 สาขาวิชาหัตถศิลป์

1 2 3 14