การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ของบุคลากร ครั้งที่ 2 ปี 2557

1 5

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์ ( มทร.รัตนโกสินทร์) จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ของบุคลากร ประจำปี 2557 ทั้ง 4 พื้นที่ เพื่อให้เกิดความสามัคคี  สามารถอ่านข่าวต่อได้ทางเว็บไซต์สำนักงานประชาสัมพันธ์ อ่านต่อ

วิทยาลัยเพาะช่าง ทำกิจกรรมศิลปะเพื่อสังคม

sompong

ในระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2557 ผศ.ดร.ฐิติพันธ์ จันทร์หอม อ.ปราโมทย์ บุญเต็ม อ.อธิวัฒน์ เกียรติพีรติกุล และ อ.ฉัตรชัย ศิริพันธุ์ นำนักศึกษาจิตรกรรมสากลชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยเพาะช่าง ไปทำกิจกรรมศิลปะเพื่อสังคมที่โรงเรียนบ้านแม่คะเมย อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ซึ่งห่างไกลความเจริญ พอสมควร มีนักเรียน 120 คน ครู 14 คน ทั้งนี้ได้รับการต้อนรับจากทางโรงเรียนนำโดย ผอ.ศุลีพร บุศราทิจ คณะครู และชุมชนอย่างอบอุ่นและประทับใจ

วิทยาลัยเพาะช่างจัดการบริการวิชาการเพื่อสังคมไทย

 

5

ในวันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2557 อาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ปฏิบัติภารกิจบริการวิชาการเพื่อสังคมไทยโดยทีมขับเคลื่อนไฟแรงเป็นการทำงานลงพื้นที่แบบเชิงรุก เพื่อให้สังคมไทยได้พัฒนา เยาวชนมีคุณภาพ สังคมก็มีคุณภาพ ประเทศชาติก็พัฒนา และเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ชื่อเสียงมหาวิทยาลัยที่ได้ผลดีเยี่ยมอีกวิธีหนึ่ง  อ่านต่อ

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบรับตรง)

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบรับตรง)

ดูปฏิทิน  pdf_icon

มทร.รัตนโกสินทร์ MOU กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

9

ในวันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2557 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ลงนามความร่วมมือในการพัฒนาสหกิจศึกษา กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (โดยกองสหกิจศึกษา) เพื่อร่วมมือกันพัฒนาสหกิจศึกษาส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบัณฑิต  อ่านต่อ

งานมหกรรมลอยกระทง ประจำปี 2557

3

วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2557  ทีมวิทยาลัยเพาะช่างนำโดย  อาจารย์ฉัตรมงคล  อินสว่าง และอาจารย์สมพงษ์  ปัญญาวงศ์ รวมกับนักศึกษาสาขาวิชาประติมากรรมคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ อ่านต่อ

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระปิยะมหาราช

1

ในวันพุธที่ 22 ตุลาคม 2557 ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์  อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระปิยะมหาราช ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาได้ร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  อ่านต่อ

โครงการพัฒนาการบริการที่ดีและการทำงานเป็นทีมของบุคคลากรทางการศึกษา

6

ในวันที่ 11-13 กันยายน 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้จัดโครงการพัฒนาการบริการที่ดีและการทำงานเป็นทีมของบุคคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 2 ขึ้น ทั้ง 4 พื้นที่ โดยใช้สถาที่จัดงาน ณ ออโรรา รีสอร์ท กาญจนบุรี อ่านต่อ

มทร.รัตนโกสินทร์ MOU กับ หอการค้าไทย

1

 

ในวันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านอัญมณีและเครื่องประดับ กับ หอการค้าไทย เพื่อประสานเครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และประสบการณ์ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  ร่วมแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานของภาคอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ โดยการพัฒนาและผลิตบุคลากรให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอัญมณีและเครื่องประดับ  อ่านต่อ