นักศึกษาวิทยาลัยเพาะช่างคว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

Talent1 Talent2 talent3

เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ดร.จินตนา ฉัตรบูรภานันท์  ได้นำนักศึกษาวิทยาลัย เพาะช่างเข้าร่วมโครงการ “การแข่งขันทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษ UTK’s Got talent ครั้งที่ ๖” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ซึ่งมี นางสาวลีลา พรมวงษ์ นักศึกษาสาขาวิชาจิตรกรรม ชั้นปีที่ ๓ แข่งขันขับร้องเพลงภาษาอังกฤษ และ นางสาวมุกตาภา แก้วใส่นาม นักศึกษาสาขาออกแบบตกแต่งภายใน ชั้นปีที่ ๓ แข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ โดย นางสาวลีลา พรมวงษ์ นักศึกษาสาขาวิชาจิตรกรรม ชั้นปีที่ ๓  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จากการแข่งขันขับร้องเพลงภาษาอังกฤษ

คณะศิลปศาสตร์ พื้นที่เพาะช่าง จัดโครงการสำหรับเยาวชน

tra1 tra2 tra6

tra5  tra3 tra4

คณะศิลปศาสตร์ พื้นที่เพาะช่าง โดย ผศ.วัฒนา แช่มวงษ์ ดร.จินตนา ฉัตรบูรภานันท์ และทีมงาน ร่วมจัดโครงการ “รักษ์วัฒนธรรมไทยใส่ใจภาษาอังกฤษ” ระหว่างวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2558 ณ มีนาวิลล่า จ.นครนายก เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย และส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้แก่เยาวชน

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาต่อภาคปกติ (รอบเพิ่มเติม)/ภาคสมทบ วิทยาลัยเพาะช่าง

:arrow: รหัสนักศึกษาสำหรับลงทะเบียน
:arrow: ขั้นตอนรายงานตัว – รอบเพิ่มเติม
:arrow: ฟอร์มจ่ายค่าอุปกรณ์
:arrow: แบบตรวจสอบหลักฐานรายงานตัว
:arrow: แบบรายงานตัว

ประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

PR1_2709-Medium

ในระหว่างวันที่ 16-18 เมษายน 2558 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมี ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี เป็นประธานในการประชุม ณ โรงแรมพาวีเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ท กาญจนบุรี

1 2 3 11