กำหนดการรายงานตัว และสถานที่รายงานตัว วิทยาลัยเพาะช่าง (รอบรับตรง)

กำหนดการรายงานตัว และสถานที่รายงานตัววิทยาลัยเพาะช่าง (รอบรับตรง) ประจำปีการศึกษา 2558
วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น.

โครงการกิจกรรมจิตสาะรณะ “ศิลปะสอนน้อง”ระว่างวันที่ 16 – 18 มีนาคม 2558 ณ โรงเรียนวัดท่าด่าน

16-1  16-2

ภาพกิจกรรมจิตสาะรณะ “ศิลปะสอนน้อง” ณ โรงเรียนวัดท่าด่าน  …อ่านต่อ

โครงการจัดทำและแสดงหุ่นกระบอกเพาะช่าง เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา

………..โครงการจัดทำและแสดงหุ่นกระบอกเพาะช่าง เฉลิมพระเกียรติฯ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีจัดกิจกรรมถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องมงคลวโรกาสพระราชสมภพ เจริญพระชนมายุจัดกิจกรรมบรรยาย เรื่อง โครงการพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้วิทยาลัยเพาะช่างดำเนินการตามพระราชประสงค์(การเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดอัมพวันเจติยาราม จังหวัดสมุทรสงคราม, การจัดทำตุ๊กตาเซรามิคกำเนิดพระเยซู และการเขียนลายรดน้ำตู้พระไตรปิฎก) และจัดการแสดงหุ่นกระบอก เรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน พระไวยแตกทัพ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียติ วิทยาลัยเพาะช่าง ตารางกำหนดการ

1 2 3 8