มอบเงินรางวัลแด่ผู้ที่ได้ตำแหน่งทางวิชาการ

2

ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 งานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดย พลเอกจรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ และ ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินรางวัลสำหรับผู้ที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  อ่านต่อ

จัดนิทรรศการด้านศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ

…     1  3  6

ในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งมทร.รัตนโกสินทร์ นำโดยวิทยาลัยเพาะช่างร่วมกับสถาบันศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมจัดนิทรรศการด้านศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ อ่านต่อ

นิทรรศการศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

………..7 6 5

ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 อ.ฉัตรชัย ศิริพันธุ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตรกรรมไทย วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์ ได้รับเกียรติจากท่าน อาจารย์ดร.กมล ทัศนาญชลี (ศิลปินแห่งชาติ) ไปเป็นวิทยากรร่วมกับท่าน
และนำชมผลงานของศิลปินที่แสดงผลงาน  อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ระดับปริญญาตรี ประจำปี ๒๕๕๘ (รอบรับตรง)

pdf  ายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนวิทยาลัยเพาะช่าง

pdf  ประกาศแนบท้าย (สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนโปรดอ่าน)

              สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม (โทรศัพท์)

   วิทยาลัยเพาะช่าง 02 623 8790-5 ต่อ  6102  – 6110

เทศกาลศิลปะ “International Festival Art Workshop”

…………………………

เทศกาลศิลปะ “International Festival Art Workshop” เหล่านักศึกษาศิลปะ จับคู่เวิร์คช็อปอย่างใกล้ชิดกับศิลปินทั่วโลก ในงาน”International Festival Art Workshop” ที่วิทยาลัยเพาะช่างจัดต่อเนื่องมาถึง 10 ปีเต็ม ซึ่งปีนี้มีศิลปินเข้าร่วมงานมากที่สุด อ่านต่อ

1 2 3 5