โครงการปฏิบัติการทางทัศนศิลป์และนิทรรศการนานาชาติ

ภาพกิจกรรมช่วงเช้าโครงการปฏิบัติการทางทัศนศิลป์และนิทรรศการนานาชาติ 26 มกราคม 2558

อ่านต่อ….

5  81  2  13  10    

 

โครงการปฏิบัติการทางทัศนศิลป์และนิทรรศการนานาชาติ

pr 20-01-58

 

วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ได้จัดโครงการปฏิบัติการทางทัศนศิลป์และนิทรรศการนานาชาติ

(INTERNATIONAL VISUAL ARTS WORKSHOP AND EXHIBITION)

ในระหว่างวันที่ 26 – 29  มกราคม  2558

ณ บริเวณภายในอาคาร 1 วิทยาลัยเพาะช่าง อ่านกำหนดการ

วิทยาลัยเพาะช่างเปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติและภาคสมทบ

วิทยาลัยเพาะช่างเปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติและภาคสมทบระดับปริญญาตรี
รอบรับตรง 2558

ภาคสมทบ เปิด 4 สาขาวิชา (จบภายใน 4 ปี)
–  สาขาออกแบบนิเทศศิลป์       –  สาขาออกแบบภายใน
–  สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์       –  สาขาศิลปะการถ่ายภาพ

สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 19 ม.ค – 27 ม.ค 2558

ติดต่อสอบถาม : 02 623 8790 ต่อ 6102 และ 6110 (ฝ่ายทะเบียนและวัดผล)

สำนักงานอุดมศึกษาร่วมกับวิทยาลัยเพาะช่าง จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558

DSC_10-09  DSC_10-08  DSC_10-04

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง
จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 ณ ลานพระราชวันดุสิต
สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพฯ อ่านต่อ

ครบรอบวันเกิดเพาะช่าง 102 ปี วันที่ 7 มกราคม 2558

 DSC_02 DSC_04

 เนื่องในวาระครบรอบวันคล้ายวันเกิดเพาะช่าง 102 ปี ในวันพุธที่ 7 มกราคม 2558 วิทยาลัยเพาะช่างจัดพิธีถวายเครื่องบูญชาพระวิษณุกรรมและพิธีสงฆ์ ในวันที่ 7 มกราคม 2558 พร้อมทั้งจัดนิทรรศการศิลปกรรมเพื่อเผยแพร่ผลงานของนักศึกษา อ่านต่อ

โครงการกิจกรรมพัฒนาองค์กร “องค์กรกับการสื่อสารให้งานราบรื่น”

DSC_1696 DSC_1763

วิทยาลัยเพาะช่าง จัดโครงการกิจกรรมพัฒนาองค์กร “องค์กรกับการสื่อสารให้งานราบรื่น” ระหว่างวันที่  25-26  ธันวาคม  2557 การสื่อสารนับเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำรงชีวิตประจำวัน  ในการสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน  การแจ้งให้ผู้อื่นรับทราบและเข้าใจถึงเจตนา  ความต้องการ  ความคิด  ความเข้าใจ  แนวคิด ท่าที่ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเป็นบทบาทสำคัญประการหนึ่งของความสำเร็จขององค์กร  บทบาทและกลไก ในการสื่อสารนั้นช่วยให้ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการและนำองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อ่านต่อ

การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ของบุคลากร ครั้งที่ 2 ปี 2557

1 5

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์ ( มทร.รัตนโกสินทร์) จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ของบุคลากร ประจำปี 2557 ทั้ง 4 พื้นที่ เพื่อให้เกิดความสามัคคี  สามารถอ่านข่าวต่อได้ทางเว็บไซต์สำนักงานประชาสัมพันธ์ อ่านต่อ

วิทยาลัยเพาะช่าง ทำกิจกรรมศิลปะเพื่อสังคม

sompong

ในระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2557 ผศ.ดร.ฐิติพันธ์ จันทร์หอม อ.ปราโมทย์ บุญเต็ม อ.อธิวัฒน์ เกียรติพีรติกุล และ อ.ฉัตรชัย ศิริพันธุ์ นำนักศึกษาจิตรกรรมสากลชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยเพาะช่าง ไปทำกิจกรรมศิลปะเพื่อสังคมที่โรงเรียนบ้านแม่คะเมย อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ซึ่งห่างไกลความเจริญ พอสมควร มีนักเรียน 120 คน ครู 14 คน ทั้งนี้ได้รับการต้อนรับจากทางโรงเรียนนำโดย ผอ.ศุลีพร บุศราทิจ คณะครู และชุมชนอย่างอบอุ่นและประทับใจ

วิทยาลัยเพาะช่างจัดการบริการวิชาการเพื่อสังคมไทย

5   3
ในวันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2557 อาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ปฏิบัติภารกิจบริการวิชาการเพื่อสังคมไทยโดยทีมขับเคลื่อนไฟแรงเป็นการทำงานลงพื้นที่แบบเชิงรุก เพื่อให้สังคมไทยได้พัฒนา เยาวชนมีคุณภาพ สังคมก็มีคุณภาพ ประเทศชาติก็พัฒนา และเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ชื่อเสียงมหาวิทยาลัยที่ได้ผลดีเยี่ยมอีกวิธีหนึ่ง  อ่านต่อ

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบรับตรง)

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบรับตรง)

ดูปฏิทิน  pdf_icon

1 2