คณะศิลปะศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการวิทยาลัยเพาะช่างคนใหม่

……….cong1 Cong2

ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนา แช่มวงษ์  รองคณบดีคณะศิลปะศาสตร์ พื้นที่เพาะช่าง นำบุคลากรในสังกัดเข้ามอบช่อดอกไม้และ ของขวัญเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์บรรลุ วิริยาภรณ์ประภาส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพาะช่างคนใหม่

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ภาคสมทบ)

… 
:arrow: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบปฎิบัติและสอบสัมภาษณ์

…………….. :idea: สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ (ภาคสมทบ)

…………:idea: สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ (ภาคสมทบ)

            :idea: สาขาวิชาออกแบบภายใน (ภาคสมทบ)

  …

:arrow: ประกาศแนบท้าย ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ผ่านการสอบเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี (ภาคสมทบ)  

….

:arrow: ประกาศวิทยาลัยเพาะช่าง เรื่อง ไม่สามารถเปิดการเรียนการสอน
….สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ภาคสมทบ ปีการศึกษา 2558  

โครงการจัดทำและแสดงหุ่นกระบอกเพาะช่าง เฉลิมพระเกียรติฯ 60 พรรษา

 ………IMG_0575  26-6
    โครงการจัดทำและแสดงหุ่นกระบอกเพาะช่าง เฉลิมพระเกียรติฯ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีจัดกิจกรรมถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องมงคลวโรกาสพระราชสมภพ เจริญพระชนมายุจัดกิจกรรมบรรยาย เรื่อง โครงการพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้วิทยาลัยเพาะช่างดำเนินการตามพระราชประสงค์(การเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดอัมพวันเจติยาราม จังหวัดสมุทรสงคราม, การจัดทำตุ๊กตาเซรามิคกำเนิดพระเยซู และการเขียนลายรดน้ำตู้พระไตรปิฎก) และจัดการแสดงหุ่นกระบอก เรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน พระไวยแตกทัพ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียติ วิทยาลัยเพาะช่าง อ่านต่อ

1 2 3 10