ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

 :idea:   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
…….(รอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)pdf_icon

 :idea:   ประกาศแนบท้ายรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี
…….ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 2) pdf_icon

 :idea:   รหัสประจำตัวนักศึกษาสำหรับลงทะเบียนเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 2) pdf_icon

 :idea:   ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)  pdf_icon

 :idea:   ใบรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา  pdf_icon

 :idea:   ใบคำร้องเทียบโอนผลการเรียน  pdf_icon

วิทยาลัยเพาะช่าง ทีมชนะเลิศผลรวมยอดวิว คอมเมนต์และแชร์มากที่สุดบน Youtube

26-1

        กลุ่มบริษัททรู นำโดย ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกลุ่มด้านสื่อสารองค์กร ประชาสัมพันธ์การตลาด และกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม,คุณธีรศักดิ์ อรุณเริ่มวัฒนะ ผู้อำนวยการกลุ่มด้านสื่อสารเพื่อสร้างแบรนด์และบริหารสื่อโฆษณา พร้อมด้วยคุณปารเมศร์ รัชไชยบุญ ประธานกิตติมศักดิ์สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย มอบทุนการศึกษาจากทรูมูฟ เอช จำนวน 100,000 บาท ให้แก่ทีมสุกัญจน์พุทธ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตน์โกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง ทีมชนะเลิศผลรวมยอดวิว คอมเมนต์และแชร์มากที่สุดบน Youtube จากโครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี True Young Producer Award 2014 ในหัวข้อ “การให้…คือการสื่อสารที่ดีที่สุด”ซึ่งทีมทีมสุกัญจน์พุทธประกอบด้วย น.ส.กัญจน์ชนก กุลชัยพานิช น.ส.พุทธรักษา เกตุหอม น.ส. สุรีวัลย์ เฮ็งวิทยา และ ผศ.ศรีสุดา สงเคราะห์ อาจารย์ที่ปรึกษา โดยพิธีมอบทุนการศึกษา จัดขึ้น ณ ชั้น 19 อาคารทรู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา

— รู้สึกมีความสุขที่ True Visions Public Co.,Ltdhttps://www.facebook.com/photo.php?fbid=1111938572160486&set=a.316287715058913.73669.100000330622144&type=1

นักศึกษาเพาะช่าง สร้างสรรค์งาน Untitled “ศิลปะสัมผัสเอง”

1 3 4

สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ วิทยาลัยเพาะช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่เรียนวิชาการจัดนิทรรศการและวิชาการถ่ายภาพโดยอิสระ ได้บูรณาการการเรียนการสอนเพื่อฝึกปฏิบัติจริง จนเกิดเป็นโครงการนิทรรศการภาพถ่าย  “Twenty – six  Gallery” ตอน “Untitled” ศิลปะสัมผัสเอง ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-10 พฤษภาคม 2558  โดยมีผู้สอนและคณาจารย์ในสาขาฯ ให้คำปรึกษาการจัดงาน  และได้รับเกียรติจาก รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นผู้กล่าวโอวาทแก่นักศึกษา ร่วมด้วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผน เป็นผู้มอบกระเช้าขอบคุณประธานเปิดงาน คุณตุลย์ หิรัญญลาวัลย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพจากสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ซึ่งงานดังกล่าวประสบความสำเร็จมีผู้ให้ความสนใจร่วมชมงานเป็นจำนวนมาก ….อ่านต่อ

ข่าวโดย อาจารย์นันณัฐฐ์  จีรภัทร์วรากุล

ภาพโดย  นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ของสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ภาควิชาศิลปะประจำชาติ
      และศิลปหัตถกรรม ภาควิชาออกแบบ ภาควิชาวิจิตร์ศิลป์…อ่านต่อ

เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์…อ่านต่อ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

รื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ …อ่านต่อ

1 2 3 14