กำหนดการรายงานตัว และสถานที่รายงานตัว วิทยาลัยเพาะช่าง

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558

- ภาคปกติ (รอบเพิ่มเติม)
- ภาคสมทบ

กำหนดการรายงานตัวและสถานที่รายงานตัววิทยาลัยเพาะช่าง (ภาคปกติ / ภาคสมทบ รอบรับตรง)

ประจำปีการศึกษา 2558 วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาคปกติ/ภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบรับตรง)
      – ภาคปกติ
      – ภาคสมทบ
      – กำหนดการรายงานตัว
      – ขั้นตอนการลงทะเบียนนักศึกษา
      – แบบฟอร์มตรวจหลักฐานการรายงานตัว

      – แบบฟอร์มบันทึกประวัติรายงานตัว
      – แบบฟอร์มชำระเงินค่ากิจกรรมและอุปกรณ์การเรียน

โครงการกิจกรรมจิตสาะรณะ “ศิลปะสอนน้อง”ระว่างวันที่ 16 – 18 มีนาคม 2558 ณ โรงเรียนวัดท่าด่าน

16-1  16-2

ภาพกิจกรรมจิตสาะรณะ “ศิลปะสอนน้อง” ณ โรงเรียนวัดท่าด่าน  …อ่านต่อ

โครงการจัดทำและแสดงหุ่นกระบอกเพาะช่าง เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา

………..โครงการจัดทำและแสดงหุ่นกระบอกเพาะช่าง เฉลิมพระเกียรติฯ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีจัดกิจกรรมถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องมงคลวโรกาสพระราชสมภพ เจริญพระชนมายุจัดกิจกรรมบรรยาย เรื่อง โครงการพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้วิทยาลัยเพาะช่างดำเนินการตามพระราชประสงค์(การเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดอัมพวันเจติยาราม จังหวัดสมุทรสงคราม, การจัดทำตุ๊กตาเซรามิคกำเนิดพระเยซู และการเขียนลายรดน้ำตู้พระไตรปิฎก) และจัดการแสดงหุ่นกระบอก เรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน พระไวยแตกทัพ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียติ วิทยาลัยเพาะช่าง ตารางกำหนดการ

1 2 3 8