ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาต่อภาคปกติ (รอบเพิ่มเติม)/ภาคสมทบ วิทยาลัยเพาะช่าง

:arrow: รหัสนักศึกษาสำหรับลงทะเบียน
:arrow: ขั้นตอนรายงานตัว – รอบเพิ่มเติม
:arrow: ฟอร์มจ่ายค่าอุปกรณ์
:arrow: แบบตรวจสอบหลักฐานรายงานตัว
:arrow: แบบรายงานตัว

ประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

PR1_2709-Medium

ในระหว่างวันที่ 16-18 เมษายน 2558 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมี ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี เป็นประธานในการประชุม ณ โรงแรมพาวีเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ท กาญจนบุรี

คณะศิลปศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการวิทยาลัยเพาะช่างคนใหม่

……….cong1 Cong2

ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนา แช่มวงษ์  รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ พื้นที่เพาะช่าง นำบุคลากรในสังกัดเข้ามอบช่อดอกไม้และ ของขวัญเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์บรรลุ วิริยาภรณ์ประภาส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพาะช่างคนใหม่

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ภาคสมทบ)

… 
:arrow: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบปฎิบัติและสอบสัมภาษณ์

…………….. :idea: สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ (ภาคสมทบ)

…………:idea: สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ (ภาคสมทบ)

            :idea: สาขาวิชาออกแบบภายใน (ภาคสมทบ)

  …

:arrow: ประกาศแนบท้าย ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ผ่านการสอบเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี (ภาคสมทบ)  

….

:arrow: ประกาศวิทยาลัยเพาะช่าง เรื่อง ไม่สามารถเปิดการเรียนการสอน
….สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ภาคสมทบ ปีการศึกษา 2558  

1 2 3 10