มิ.ย. 06
2018

การประกวดศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๘