➡ ตารางสอบวัดและประเมินผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2561 ภาคสมทบ … คลิก 24/12/2018  icon_16

_____________________________________________

ตารางสอบของนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561 (ภาคสมทบ)
ตารางสอบวัดและประเมินผลกลางภาค ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) ภาคสมทบ … คลิก 

_____________________________________________

ประกาศ รายชื่อผู้เข้ารอบในการสอบ ภาคสมทบ
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ปีการศึกษา 2561 … อ่านต่อ
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ปีการศึกษา 2561 …
อ่านต่อ

_____________________________________________

วิทยาลัยเพาะช่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

เปิดรับสมัคร ภาคสมทบเพิ่มเติม
สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ จำนวน 20 คน

และ สาขาศิลปะการถ่ายภาพ จำนวน 20 คน
ในวันที่ 11-15 มิถุนายน 2561 ตามเวลาราชการ
สมัครได้ที่ ห้องฝ่ายกิจการนักศึกษา
ตึกกลาง วิทยาลัยเพาะช่าง

โทร 096-164-6264 อาจารย์มงคล

_____________________________________________

วิทยาลัยเพาะช่าง เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (ภาคสมทบ)
สมัครด้วยตนเอง ได้ที่ฝ่ายทะเบียน วิทยาลัยเพาะช่าง
ในวันเวลาราชการ 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
02 623 8790 ต่อ 6110 หรือ 095-892-0173

 

Facebook Comments