“ราชมงคล สรรเสริญ”

“ราชมงคล สรรเสริญ”

“อาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาศิลปประจำชาติ ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม”
———————————————————-
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดโครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑๙ พุทธศักราช ๒๕๖๑ โดยการคัดเลือกบุคคลทั่วไป นักศึกษา ที่มีผลงานดีเด่นและมอบรางวัลราชมงคลสรรเสริญ เพื่อเป็นการยกย่องและประกาศเกียรติคุณให้เยาวชน และบุคคลทั่วไปได้สืบทอดงานวัฒนธรรมให้คงอยู่คู่ประเทศชาติสืบไปนั้นบัดนี้ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีอาจารย์และนักศึกษาภาควิชาศิลปประจำชาติ ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลดังกล่าว ได้แก่
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิโรจน์ จรุงจิตวิทวัส ด้านศิลปะ สาขาทัศนศิลป์
๒. นายปวินทร วงค์สุวรรณ์ ด้านวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี

Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.