สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังพิพิธภัณฑ์เพาะช่างเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเพาะช่าง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังพิพิธภัณฑ์เพาะช่างเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราไชย จากนั้น ทรงเปิดนิทรรศการศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 ซึ่งวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมกับกรมศิลปากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น เพื่ออนุรักษ์สืบสาน ปลูกจิตสำนึก รวมทั้งพัฒนาศิลปะปูนปั้น ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลา ตลอดจนสร้างองค์ความรู้พร้อมพัฒนาฝีมือของศิลปิน ครู-อาจารย์ และเยาวชนรุ่นใหม่ แบ่งการประกวดเป็น 3 ประเภท ได้แก่ การปั้นปูนสด การปั้นปูนสำเร็จรูป และผลงานสำเร็จรูป ในระดับประชาชนและเยาวชน

ในการนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการลวดลายศิลปะปูนปั้นแบบล้านนา, ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศแต่ละประเภท, ผลงานศิลปะปูนปั้น และการสาธิตการปั้นปูนจากประติมากรยอดเยี่ยม กว่า 70 ผลงาน โอกาสนี้ ทรงวาดลวดลายบนแผ่นปูนปั้นด้วยเครื่องมือปั้น ศิลปะปูนปั้นไทยได้สืบทอดกันมาแต่ครั้งอดีตจนถึงปัจจุบัน เดิมนิยมปั้นเกี่ยวกับพุทธประวัติ รูปเคารพ และลวดลายประดับตกแต่งสถาปัตยกรรม ประเภทวัด และวัง ส่วนช่างที่ทำงานปูนปั้นจะเป็นช่างหลวงที่อยู่ในความดูแลของราชสำนัก รวมถึงช่างพื้นบ้านในพื้นที่นั้น ๆ ทำให้เกิดสกุลช่างต่าง ๆ โดยกระบวนการวิธีการ โดยเฉพาะสูตรปูน การผสม และการเก็บรักษาปูนยังคงเป็นความลับของช่างแต่ละคนแต่ละกลุ่ม มีการถ่ายทอดความรู้กันในกลุ่มช่างนั้น ๆ ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน – 25 ธันวาคมนี้

Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.