ระดับหลักสูตร

การตรวจติดตาม รอบ9 เดือน หลักสูตร 5 มีนาคม 2561

การตรวจติดตาม รอบ 9 เดือน หลักสูตร 6 มีนาคม 2561

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 (ณ มทร.รัตนโกสินทร์)
นิทรรศการศิลปนิพนธ์ MueBronze มือบรอนซ์ (สาขาวิชาจิตรกรรม)
นักศึกษาเพาะช่าง คว้าถ้วยพระราชทาน

ปฐมนิเทศ นศ.ปีการศึกษา (29-30 มิ.ย.60)

ภาควิชาศิลปะประจำชาติและศิลปหัตถกรรม วิทยาลัยเพาะช่าง

ภาควิชาออกแบบ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ผลตรวจประเมิน

  1. ปีการศึกษา 2560
  2. ปีการศึกษา 2559
  3. ปีการศึกษา 2558
  4. ปีการศึกษา 2557

รวมรายการหลักฐาน

  1. อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา  (2557 / 2558 / 2559 /2560)
  2. จำนวนอาจารย์  (2557 / 2558 / 2559 /2560)
  3. FTES  (2557 / 2558 / 2559 /2560)
  4. รวม  (2557 / 2558 / 2559 /2560)

 

Facebook Comments